Tag: แผ่นพลาสติกกันซึม

แนะนำเว็บไซต์แผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE) แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ โดยบริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

www.premier-lining.com โดยบริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE) แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ แผ่นพลาสติก HDPE SHEET ติดตั้งท่อนีโอเดรน Neodrain บริการการติดตั้ง ออกแบบระบบไบโอแก็ส และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำมาประยุกต์ใช้กับบ่อไบโอแก๊ส สำหรับทำ Covered Lagoons ซึ่งสามารถนำไปใช้กับฟาร์มหมู โรงงานสับปะรด โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงปาล์ม เอนทานอล และอีกหลายอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นกับชุมชน ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสีย โดยทีมงานมืออาชีพ          บริการรับติดตั้งแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต (LDPE) และแผ่นพลาสติก (PVC) พลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE)มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี ใช้สาหรับการปูบ่อน้ำกันซึม กักเก็บน้า บ่อฝังขยะ และบ่อไบโอแก๊ส ในปัจจุบันจึงได้มีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับระบบไบโอแก๊ส จึงได้จัดตั้ง บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด   […]

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกกันซึม แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE Sheet) บริการติดตั้งแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกกันซึม แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE Sheet) บริการติดตั้งแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต (LDPE Sheet) และแผ่นพลาสติก (PVC Sheet) ดำเนินงานด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 15 ปี   เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นพลาสติกกันซึม แผ่นรองกันซึม HDPE Sheet, LDPE Sheet แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Geosynthetic Clay Liner, แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE และอุปกรณ์เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ(COVER LAGOON BIOGAS) งานปูรองสระเก็บน้ำ บ่อฝังกลบขยะ ฯลฯ ด้วยคุณภาพวัสดุและมาตรฐานในการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถมั่นใจในคุณภาพและการบริการของเรา ที่สำคัญเรามีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ดีชึ้นเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และมั่นใจในคุณภาพของเรา   ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandexdirectory.com และสามารถดูรายชื่อผู้ประกอบการได้ที่ http://www.ebookstore.in.th บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด […]