Category: HANG NGUAN CHAI LEE LTD. PART.

โหลดเซลล์ (Load cell) คืออะไร โดย ห้างง่วนไช่หลี หจก.

จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โหลดเซลล์ และเซ็นเซอร์น้ำหนัก           โหลดเซลล์ (Load cell) คือ เซนเซอร์ที่สามารถแปลงค่าแรงกด หรือแรงดึง เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้ เหมาะสำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานโหลดเซลล์ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก การทดสอบแรงกดของชิ้นงาน การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน การทดสอบการเข้ารูปชิ้นงาน ใช้สำหรับงานทางด้านวัสดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต ทดสอบไม้ ฯลฯ            –  มีจำหน่ายทั้งแบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล           –  มีหลายหลายพิกัด ตามความต้องการของลูกค้า           –  สามารถให้คำปรึกษาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ โหลดเซลล์ จำหน่ายโปรแกรมสำหรับระบบงานชั่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โหลดเซลล์ และเซ็นเซอร์น้ำหนัก           ห้างง่วนไช่หลี จำหน่าย ออกแบบ รับซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท ได้แก่ […]

ผู้ผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม โดย ห้างง่วนไช่หลี

ผู้ชำนาญด้านการผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม (Industrial Scale)         เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม (Industrial Scale) เราคือผู้ชำนาญเครื่องชั่งรองรับการใช้งานที่ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งดิจิตอล แบบชั่งวิเคราะห์ ชั่งละเอียด ชั่งสูตรส่วนผสม เครื่องชั่งดิจิตอล งานชั่งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอลอุตสาหกรรม แบบตั้งโต๊ะ ชั่งเช็คน้ำหนัก ชั่งนับชิ้นงาน เครื่องชั่งดิจิตอลอุตสาหกรรม แบบชั่งวางพื้น โครงสร้างเป็นแท่นชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอลอุตสาหกรรม แบบชั่งวางพื้น โครงสร้างแท่นเหล็กขนาดใหญ่ พิกัดชั่งสูง เครื่องชั่งดิจิตอลอุตสาหกรรม แบบชั่งแล้วส่งค่าน้ำหนักเข้าคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลการชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอลอุตสาหกรรม เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์ เครื่องชั่งแขวน ยี่ห้อ Transmate รุ่น YJE เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่ Floor Scale เครื่องชั่งปศุสัตว์ ผู้ผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรมทุกประเภท           ห้างง่วนไช่หลี จำหน่าย ออกแบบ รับซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท ได้แก่ เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก แท่นชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งดิจิตอล […]