Category: ASIANTECH INDUSTRY CO.LTD.

ทำไมจึงต้องมีระบบกำจัดฝุ่น | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น ในโรงงาน        ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ  ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นสร้างขึ้นโดยเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมักจะเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมากตัวอย่างเช่น ฝุ่น PM2.5 ซึ่งหลายท่านได้ทราบข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 นั้นมักจะเกิดขึ้น การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น        พิษของฝุ่นนั้นทำให้เกิดอากาศหลายอย่างเช่น ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ ระบบกำจัดฝุ่น จึงเป็นที่นิยมใช้แก้ปัญหาในด้านพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดฝุ่นซึ่งที่ทำให้เกิดอันตราย โรงงานแต่ละที่จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดฝุ่นเข้าช่วย เช่น ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ติดตั้ง ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดฝุ่น    บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ        เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน […]

Wet Scrubber System คืออะไร ? | บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก        Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกเป็นระบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ   เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่มาจากกระบวนการผลิต ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก ( Wet Scrubber System ) 1. มีประสิทภาพในการกักอนุภาคสูง 2. สามารใช้กับที่มีอุณหภูมิและความชื่นสูงได้ดี 3. สารใช้กับอนุภาคที่เสี่ยงต่อการติดไฟได้ 4. สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศได้ ระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon    บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ        เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ […]